Курс «Інформаційно-комп’ютерні технології для бізнесу: створення динамічного веб-сайту та візитку підприємця» (Харків 2016-2017)

Цільовою аудиторію тренінгу є молоді підприємці-початківці і молодь, що планує розпочати власну справу і розглядає самозайнятість, як вихід з кризової ситуації.
Метою курсу є:
- оволодіння студентами базовими поняттями про організацію та принципи роботи мережі Інтернет,типи та види існуючих сайтів, основи веб-дизайну та usability сайтів, принципи сайтостворення;
- створення блога на CMS Wordpress, наповнення його контентом та доповнення зовнішніми модулями (плагінами).
- оволодіння технологіями SEO (пошукова оптимізація), Usability та Web-маркетингу.

Курс «Основи підприємництва та успішний старт власного бізнесу» (Харків 2016-2017)

Цільовою аудиторію тренінгу є молоді підприємці-початківці і молодь, що планує розпочати власну справу і розглядає самозайнятість, як вихід з кризової ситуації.
Метою тренінгу є оволодіння учасниками знаннями щодо:
- - інструментарію для розробки та відображення суб'єктивного бачення потоку робіт у вигляді формальної бiзнес-моделі для визначення способу цiлеспрямованого досягнення мети діяльності підприємця;
- - економічних основ та організаційно-правової бази діяльності підприємця;
- - особливостей оподаткування та звітності підприємця;
- - елементів ефективного керування власним бізнесом.

   
Здійснено в рамках проекту за підтримки Відділу з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні.
Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
© GDTB  2017